जिल्ला वन कार्यालयको परिचय

वि।सं।२०४० सालमा वनको संगठनलाई विकन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार संचालन गर्न सघाउ पुर्याउन वन डिभिजन कार्यालय खारेज गरी ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालयको स्थापना गर्ने सिलसिलामा यस जिल्लमा पनि २०४० सालमै यस जिल्ला वन कार्यालयको स्थापना भयो । विभागको पछिल्लो संगठन बमोजिम यस जिल्लालाई ३ गोटा इलाका वन कार्यालय ९पिपरा, चन्द्रौटा र जर्लैया० मा विभाजन गरी प्रत्येक इलाका अन्तर्गत ५ वटा रेञ्ज पोष्ट स्थापित भएका छन् । प्रचलित वनसंग सम्वन्धित ऐन, नियम र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नेपालको वन क्षेत्रको दिगो विका एवं व्यवस्थापन गर्न हाल वन विभाग अन्तर्गत मुस्ताङ वाहेक ७४ जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालय रहने व्यवस्था छ । जिल्लाहरुलाई वन क्षेत्र र महत्वको आधारमा ५ वर्ग ९क–ङ० मा वाँडिए । कपिलवस्तु उक्त वर्गीकरणमा क वर्गमा पर्दछ । २०७० सालमा इलाका वन कार्यालयको नाम परिवर्तन भै सेक्टर वन कार्यालय र रेन्जपोष्टहरुलाई इलाका वन कार्यालय कायम गरियो । र सेक्टर वन कार्यालयमा वरिष्ठ वन अधिकृत र इलाका वन कार्यालयमा सहायक वन अधिकृत कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था गरियो ।

 

उद्देश्य र कार्यक्रमहरु

…+ More
RSS-NEWS
Loading...